MICHAEL DAHLIN

ARKEOLOGI
&
KULTURLANDSKAP

Arkeologiska undersökningar - Guidningar - Föreläsningar


Om mig

Jag heter Michael Dahlin och är fil.lic. i arkeologi och kulturgeografi. Jag är född och uppvuxen i Oskarshamn, men bor sedan ca 10 år tillbaka med min familj i Blankaholm i Västerviks kommun.
Jag har arbetat med arkeologi sedan 2002 och med inriktning på fältinventering, arkeologiska utgrävningar och forskning. År 2014 försvarade jag min licentiatavhandling om Misterhults bronsålder.
Forskningsintresset ligger inom sten- och bronsåldern, den agrarhistoriska utvecklingen, skogsmarkernas och skärgårdarnas rika kulturarv.


Tjänster


Rapporter & artiklar

Arkiv.

Arkeologisk rapport Bjurvik-Svingen
Arkeologisk rapport Blankaholm
Arkeologisk rapport Misterhult
Neolitiska aktiviteter Misterhult
Härdgropar vid Blanka gård
Arkeologisk rapport Lilla Ramm
Arkeologisk rapport Korpeberget